knop bellenknop mailknop route

Oncologie Fysiotherapie

Oncologie fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op mensen tijdens of na de diagnose kanker. Kankerpatiënten kunnen als gevolg van de ziekte en/of de medische behandeling hiervan klachten ontwikkelen. Denk hierbij aan onder andere pijn, bewegingsbeperkingen, conditieverlies, vermoeidheid, maar ook psychische klachten. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat er beperkingen in het dagelijks leven ontstaan, zoals in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte. Het doel van de behandeling is in iedere fase weer anders. In de curatieve fase wordt ingezet op het terugkrijgen van dat wat er is verminderd (bijvoorbeeld de conditie). In de palliatieve fase wordt er gewerkt aan het behouden van wat de patiënt nog kan. In de terminale fase begeleidt de therapeut de patiënt bij het feit dat diegene steeds minder kan.
Oncologiefysiotherapie kan zowel al ingezet worden tijdens de medische behandeling (chemotherapie, operatie, bestraling etc.) als voorafgaand aan de medische behandeling om zo fit mogelijk de behandeling in te gaan, bijvoorbeeld voorafgaand aan een operatie.

Door de vroegtijdige ontdekking en betere behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte en kunnen mensen restverschijnselen overhouden. Mensen moeten dan op hun eigen manier leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij ondersteunen.

Sinds september 2022 is Hilde Hielkema gestart met de masteropleiding tot oncologiefysiotherapeut en behandeld regelmatig mensen met kanker gerelateerde klachten. Hierin werkt zij samen met Anneke van der Bij. Beide therapeuten zijn aangesloten bij het Netwerk Oncologie Fysiotherapeuten Friesland (NOFF).