knop bellenknop mailknop route

Rugtriathlon

De Rugtriatlon is een specifieke trainingsprogramma voor mensen met chronische of herhaalde klachten in de rug, in combinatie met algeheel verminderde belastbaarheid door een lage trainingsgesteldheid.

Doel van de Triatlontraining is:

  1. Uw lichaam langdurig sterker maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aankunt

  2. Uw klachten verminderen en veelal volledig laten verdwijnen.

Dit trainingsprogramma wordt door de meeste zorgverzekeraars voor een deel vergoed!

Een goede trainingsopbouw is een trainingsopbouw met vaste doelen in de tijd. Zeker bij langer bestaande klachten, is het belangrijk om op deze manier op te bouwen. Pijn moet daarin niet centraal staan. Door op een goede manier door te trainen, ook als er pijn optreedt, kan in een aantal maanden de pijn veelal overwonnen worden. In sommige gevallen zal misschien pijn bij belasten (in mindere mate) blijven bestaan, maar de belastbaarheid neemt daarbij eigenlijk altijd goed toe.

Om een correcte trainingsopbouw mogelijk te maken is een goede intake en niveaubepaling cruciaal. Een te hoog startniveau leidt tot klachten. Een te snelle belastingopbouw ook. Een te geringe belastingopbouw zorgt niet voor toename van belastbaarheid.

Uiteraard is elk mens en elke klacht verschillend. Naast de geprogrammeerde individuele opbouwtraining zal er altijd naar individuele accenten gekeken worden, die zowel in het trainingsuur als in de thuissituatie specifiek aandacht kunnen krijgen.

De rugtriatlon werkt met een individuele intake en een computergestuurd trainingsopbouw programma, met individuele accenten.

In de meeste gevallen wordt het eerste deel van het programma (bij voldoende polisdekking) door uw zorgverzekeraar vergoed. Het laatste deel van het programma betaalt u zelf. Een investering in uw gezondheid!

De rugtriatlon richt zich in opbouw op de zwakke schakels in de keten.

Training op vaste trainingsapparatuur staat erg ver af van de belasting in het dagelijks leven en op het werk. Uit onderzoek blijkt dat de transfer van training op deze apparatuur naar de functionele praktijk zeer gering is. Dit betekent dat intensieve belastbaarheidsverbetering op deze apparatuur slechts weinig toevoegt aan de belastbaarheidsverbetering in de functionele situatie. 
Door te trainen met losse gewichten (langhalters en dumbells) en trekapparaten wordt de functionele situatie veel beter benaderd.

Fysiotherapeutische begeleiding richt zich hierbij op:

  • controle op een goede uitvoering van de bewegingen
  • controle op een juiste gestage opbouw volgens programma
  • motiveren en waar nodig uitleggen c.q. voorlichting geven
  • angst wegnemen
  • begeleiding geven voor de thuistraining
  • bij de Rugarmtriatlon wordt functioneel getraind.
  • Toegevoegde conditietrainingen indien de algehele conditie te wensen overlaat.

In veel gevallen is het belangrijk om specifieke oefeningen ook naast de wekelijkse training in de thuissituatie te doen. Hiervoor is het van groot belang dat de deelnemer precies weet wat gedaan moet worden, hoe vaak, hoe zwaar enz. Hiervoor dienen de oefeningen op heldere wijze omschreven te worden, begeleidt door goede foto's. Ook kan het soms belangrijk zijn om bepaalde oefenmaterialen mee naar huis te kunnen geven.

Begeleiding van de rugtriatlon:  Maaike Buitenhuis, Alan KaltHilde Hielkema en Martijn van Delden